Úvod

ŠKC Dubnica nad Váhom Vás srdečne pozýva na 60. ročník

Medzinárodných dní cyklistiky, ktoré začínajú dňa 14.7.2023 v Trenčianskych Tepliciach úvodnou časovkou jednotlivcou na 10 km pred hotelom Krym o 17:30 hod.. Podujatie pokračuje 15.7.2023 v Novej Dubnici na Mierovom námestí o 17:00 hod. etapou cez Machnáč, Dubodiel a Mitice o dĺžke 97,1 km. V nedeľu 16.7.2023 sa uskutoční záverečná časť podujatia o 10:00 hod. etapou cez Háje, Homôlku a Javorinku s cieľom na ulici Pod Hájom pri Dutaf Centre v Dubnici nad Váhom. Etapa meria 126,4 km.

 ŠKC Dubnica nad Váhom invites you to the 60th year
of the International Days of Cycling, which begin on 14/07/2023 in Trenčianske Teplice with an initial 10 km individual time trial in front of Hotel Krym at 17:30. The event continues on 15/07/2023 in Nová Dubnica at Mierové námestie at 5:00 p.m. Stage through Machnáč, Dubodiel and Mitice with a length of 97.1 km. On Sunday, 16/7/2023, the final part of the event will take place at 10:00. Stage through Háje, Homôlka and Javorinka with the finish on Pod Hájom street near the Dutaf Centrum in Dubnica nad Váhom. Stage length is 126,4 km.

Propozície / Propositions MDC 2023

Logo ŠKC