Verejné preteky pre deti

Verejné preteky pre mládež – Nová Dubnica, Ilava, Dubnica nad Váhom

Pozývame Vás na preteky pre neregistrovaných  žiakov/žiačky základných škôl, ročníky 2007 – 2012.

Piatok 21.8. 2020  Nová Dubnica, štart o 17:00 hod. ( 18:00 štart hlavnej kategórie MDC )

Miesto štartu a cieľa :  Nová Dubnica – námestie

Okruh : 1,2 km – ulicami mesta Nová Dubnica

Kategórie (rok narodenia):

 • 2012 /2011 :    1 okruh
 • 2010/2009 :    2 okruhy
 • 2008/2007 :    3 okruhy

 

Sobota 22.8. 2020 Ilava štart o 10:30 hod. ( 10:00 štart hlavnej kategórie )

Miesto štartu a cieľa :  Ilava – námestie

Okruh : 700 m – ulicami mesta Ilava

Kategórie (rok narodenia):

 • 2012 /2011 :    1 okruh
 • 2010/2009 :    2 okruhy
 • 2008/2007 :    3 okruhy

Nedeľa 23.8 Dubnica nad Váhom štart o 9.00 hod. ( 10:00 štart hlavnej kategórie )

Miesto štartu a cieľa :  Dubnica nad Váhom, DUTAF centrum

Okruh : 1,2km

Kategórie (rok narodenia ):

 • 2012 /2011 :    1 okruh
 • 2010/2009 :    2 okruhy
 • 2008/2007 :    3 okruhy

Prihlášky:

zaslať na skcprihlasky@gmail.com v tvare: Meno Priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, bydlisko, Meno Priezvisko a kontakt na zákonného zástupcu. Pretekára je možné registrovať aj v deň pretekov v priestoroch štartu a cieľa (pod oranžovým stanom) najskôr 60 min. a najneskôr 15 min. pred štartom danej kategórie

Výdaj štartovných čísiel :

 • v priestore štartu a cieľa pod oranžovým stanom
 • Začiatok výdaja štartovných čísiel 60 min. pred štartom, konciec výdaja štartovných čísiel je 15 min pred štartom prvej kategórie
 • Štartovné čísla sa vracajú po dojazde do cieľa v priestore štartu a cieľa v oranžovom stane.

Záverečné ustanovenia:

Preteká sa na uzavretom okruhu podľa pokynov organizátorov a polície. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári, alebo ich doprovod ani za škody, ktoré vzniknú pretekárom, eventuálne doprovodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise.

Každý pretekár je povinný mať na hlave prilbu !!!