Rozpis pretekov HOBBY 2019

Cyklojazda Dubnica nad Váhom – Otrokovice 23.6.2019

Logo DCALogo ŠKCLogo Otrokovice

Usporiadateľ: Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom v spolupráci s mestami Dubnica nad Váhom a Otrokovice

Riaditeľ pretekov: Stanislav Holec, 0905 565 331, skcsro@gmail.com

Dátum: 23.06.2019

Štart: 9:15 Mestský úrad Dubnica nad Váhom. Dĺžka trate: 90 kilometrov

Trať: Dubnica nad Váhom – Bolešov – Borčice – Nemšová – Horné Srnie – Brumov-Bylnice – Štítna n/Vláří – Jestrábí – Slavičín – Petruvka – Luhačovice – Biskupice – Kaňovice – Hrivinuv Ujezd – Doubravy – Bohuslavice u Zlína – Zlín – Oldrichovice – Pohorelice – Otrokovice

Cieľ: Spoločenský dom Otrokovice

Zdravotné zabezpečenie: ZD Trenčín

Prihlášky:  zasielať na skcsro@gmail.com do 21.6.2019                                                 Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo,email

Prezentácia:  Dom kultúry Dubnica nad Váhom v nedeľu 23.6.2019 od 7:00 do 8:45 hod

Štartujú: neregistrovaní pretekári

Štartovné: neplatí sa

Podmienka účasti: dobrý zdravotný stav, poistenie pre pobyt v Českej a Slovenskej republike

Hodnotenie: V pretekoch sa nebude určovať poradie účastníkov v cieli, každý účastník ktorý absolvuje trasu Dubnica nad Váhom – Otrokovice obdrží v cieli účastnícky diplom, guláš a nápoj.Na trati budu zriadené dva občerstvenie účastníkov.

Mechanické vozidlá: na konci pelotónu bude k dispozícií neutrálne mechanické vozidlo a autobus pre účastníkov kt. nezvládnu absolvovanie celej trate

Označenie trate: trať bude označená šípkami povesenými na značkách

Odvoz účastníkov- Otrokovice- Dubnica n/V:organizátor zabezpečuje zdarma,pre tých,ktorí o to požiadaju E-mailom na skcsro@gmail.com do 18.6.2019

Záverečné ustanovenia: Preteká sa za plnej cestnej premávky podľa pokynov organizátorov a polície. Všetci účastníci pretekov sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, platné v ČR a SR. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári, alebo ich doprovod ani za

škody, ktoré vzniknú pretekárom, eventuálne doprovodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise.