Rozpis pretekov HOBBY

Cyklojazda Otrokovice – Dubnica nad Váhom 23.6.2018

Logo DCALogo ŠKCLogo Otrokovice     

Usporiadateľ: Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom v spolupráci s mestami Dubnica nad Váhom a Otrokovice

Riaditeľ pretekov: Stanislav Holec, 0905 565 331, skcsro@gmail.com

Dátum: 23.06.2018

Štart: 9:00 námestie 3. mája Otrokovice

Dĺžka trate: 76 kilometrov

Trať: Otrokovice – Pohorelice – Oldrichovice – Zlín – Bohuslavice u Zlína – Doubravy – Hrivinuv Ujezd – Kaňovice – Biskupice – Luhačovice – Petruvka – Slavičín – Jestrábí – Štítna n/Vláří – Brumov-Bylnice – Horné Sŕnie – Nemšová – Borčice – Bolešov – Dubnica nad Váhom

Cieľ: Mestský štadión Dubnica nad Váhom – tartanová dráha

Zdravotné zabezpečenie: ZD Trenčín

Prihlášky:  zasielať na skcsro@gmail.com do 21.6.2018                                                 Prihláška musí obsahovať, meno, priezvisko, bydlisko, rok narodenia, telefónne číslo, email

Prezentácia:  Mestský úrad Otrokovice od 7:00 do 8:30

Sprchy: Mestská športová hala Dubnica nad Váhom

Štartujú: neregistrovaní pretekári na ľubovoľných bicykloch, vrátane elektro

Odvoz účastníkov: autobusom, ktorý bude pristavený pred mestským štadiónom v Dubnici n/V od 6:00 do 7:00 hod. (odchod autobusu) alebo individuálna doprava. Tí účastníci, musia v prihláške uviesť spôsob dopravy.

Štartovné: neplatí sa

Podmienka účasti: dobrý zdravotný stav, poistenie pre pobyt v Českej a Slovenskej republike

Hodnotenie: V pretekoch sa nebude určovať poradie účastníkov v cieli, každý účastník ktorý absolvuje trasu Otrokovice – Dubnica nad Váhom obdrží v cieli účastnícky diplom, guláš a nápoj.

Označenie trate: trať bude označená šípkami povesenými na značkách

Záverečné ustanovenia: Preteká sa za plnej cestnej premávky podľa pokynov organizátorov a polície. Všetci účastníci pretekov sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, platné v ČR a SR. Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári, alebo ich doprovod ani za škody, ktoré vzniknú pretekárom, eventuálne doprovodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise.